Kol & Astma

KOL og Astma

OBS!!!  Grundet Covid-19 skal der foreligge en negativ corona-test, der max er 3 dage gammel ved alle lungeundersøgelser.

Ved lungesygdommene KOL og astma anbefaler vi 1 årlig kontrol mhp. lungefunktionsundersøgelse, samtale om livsstil, tobaksforbrug, motion og vægt samt medicingennemgang.

Har du astma og behov for inhalationsmedicin, den hurtigvirkende (blå inhalator) mere end 2 gange ugentligt, er du formentlig ikke velreguleret. Tal med lægen,

Du kan få nyttig info om KOL og astma på følgende hjemmeside: Astma og allergi.dk

Er du i tvivl om du tager din inhalationsmedicin rigtigt, så klik her https://min.medicin.dk/multimedia/film