Fornyelse af vanedannende medicin

Sovemedicin og anden vanedannende medicin kan kun fornyes ved aftalt lægekonsultation.

Du kan se Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler her https://retsinformation.dk/pdfprint.aspx?id=160914