Diabetes

Diabetes

Hvis du har fået konstateret diabetes tilbyder vi dig som minimum en årlig kontrol, hvor der tages blodprøver, urinundersøgelse mhp. nyrefunktion, blodtryksmåling,  der laves hjertekardiogram, livsstilssamtale og medicingennemgang, samt opfølgende konsultation hos lægen

Husk også øjenlægeundersøgelser mhp. mulige forandringer på nethinden samt fodterapeut.

Hver 3. måned (eller hver 1/2 år, ved velreguleret diabetes) foretages kontrol ved sygeplejersken mhp. blodprøver og blodtryk.

Sundheds- og Patientskolen i Grenå har diabeteshold, hvor det er gratis at deltage, du skal blot henvises af lægen eller sygeplejersken.

Du kan læse mere om diabetes her: Sundhed.dk – diabetes