Marevan behandling / AK behandling

AK-behandling:

Det er sygeplejerskerne, der varetager AK behandlingen (antikoagulerende medicinsk behandling) i klinikken.

Formålet med AK-behandling  er at nedsætte blodets evne til at størkne og forebygge blodpropper.
Blodets evne til at størkne måles ud fra en blodprøve, der viser blodets INR-værdi. Det skal ligge mellem 2 og 3.

Der er mange faktorerder kan påvirke AK behandlingen. Det drejer sig dels om helbredsmæssige faktorerkostens sammensætning og interaktion med lægemidler og naturmedicin. Har du spørgsmål om dette,  så spørg sygeplejerskerne eller lægerne til råds.

Du kan læse mere om hvilke fødevarer, som kan have indflydelse på behandlingen her https://sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerte-og-blodkar/sygdomme/behandlinger/blodfortyndende-medicin-og-vitamin-k-i-madvarer/